Kaya Çardak


YURT DIŞI SİGORTALILIK BORÇLANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

7186 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19 TEMMUZ 2019 TARİH VE 30836 SAYILI RESMİ GAZETENİN MÜKERRER SAYISINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN HİZMET BORÇLANMA TUTARI ARTIRILDI:


7186 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19 TEMMUZ 2019 TARİH VE 30836 SAYILI RESMİ GAZETENİN MÜKERRER SAYISINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN HİZMET BORÇLANMA TUTARI ARTIRILDI:
 
Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları, seçecekleri prime esas kazançlarının %32sinden  %45ine  çıkarılmıştır. 
 
YURTDIŞI BORÇLANMALAR BAĞ-KUR KAPSAMINDA OLACAK
 
Türkiyedeki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın yurt dışı hizmet borçlanmasına yönelik süreler  sigortalılık  süresine  dâhil  edilecek  ve  borçlanılacak süreler Türkiyedeki sigortalılık statüsü dikkate alınmaksızın 5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamında kabul edilecektir. Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev hanımı vb. süreler) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren %45e çıkarılmıştır. Bağ-kur kapsamında (4-b) borçlanmalar kabul edileceğinden toplam 9.000 gün gerekecektir. Yurtdışı borçlanma kapsamında başvuru yapacaklar bu kanun değişikliği ile birlikte daha fazla gün borçlanılmak zorunda kalacaklar. 
 
TÜRKİYE'DE SİGORTALILIĞI BULUNANLARIN DURUMU
 
Türkiye'de sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde bu süreler, Türkiyedeki sigortalılık başlangıç tarihinden borçlanılan süre kadar geriye götürülecektir.
 
TÜRKİYE'DE SİGORTALILIĞI BULUNMAYANLARIN DURUMU
 
Türkiyede sigortalılığı bulunmayanların yurt dışı borçlanması yapması halinde borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten borçlanılan süre kadar geriye gidilecek ve sigorta başlangıç tarihi bu tarih olacaktır. 
 
BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE BORÇLANMA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYIP BORÇLARINI ÖDEYENLERİN DURUMU
 
Kısmi aylıkları bağlanmış ve borçlanma işlemlerini tamamlayıp borçlarını ödeyenler, sigortalılık süreleri ve tahakkuk ettirilecek borç tutarları önceki mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle daha önce borçlanma yapmış olanlarla kısmi sözleşme aylığı bağlanmış olanlar yasal değişiklikten etkilenmeyecektir.
 
Daha fazla bilgi için bakınız; 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Madde:8, Madde:9, Madde:10, Madde:11, Madde:12, Madde:13
  • Cumartesi 18 ° / 12 ° Parçalı bulutlu
  • Pazar 17 ° / 12 ° Fırtına
  • Pazartesi 17 ° / 11 ° Parçalı bulutlu