Kaya Çardak


YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINA KISA KISA BAKIŞ

Türkiye’nin yeni yatırım teşvik programı, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş olup, dört farklı teşvik uygulaması hali hazırda devam etmektedir. 


Bu dört teşvik programı ana hatlarıyla; a-) Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması b-) Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvik Uygulaması, c-) Stratejik Yatırımların Teşvik Uygulaması, d-) Genel Teşvik Uygulaması olmak üzere dört ana teşvik programında yatırımlar desteklenmektedir. 

Teşvik araçlarıyla yatırımcı; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi, Stopaj Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi gibi unsurlarla desteklenmektedir. 

Yukarıda belirtilen dokuz destek unsurlarından biri olan vergi indirimi; yatırımcı tarafından ödenecek gelir veya kurumlar vergisinin, yatırımın niteliğine göre yatırım teşvik uygulamasının sağladığı indirimli vergi oranında ödenmesi yoluyla yapılan sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesine tekabül eden yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirim hakkından yararlanılmasıdır. Yatırıma katkı oranı, yapılan sabit yatırımın vergi indirimine tabi tutulacak oranını ifade eder. Vergi indirimi ise, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirilecek gelir veya kurumlar vergisi oranıdır. 

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması esas olmakla birlikte, kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı kanunla eklenen c bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 01.01.2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. 

Teşvik belgeli yatırımların yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum ilgili mevzuatta belirtilen koşulları aynen yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi uygulamasından yararlanabilecektir. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devreden kurumun yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanamaz. 

kaya.cardak@ismmmo.org.tr

  • Pazar 14 ° / 8 ° Bulutlu
  • Pazartesi 15 ° / 9 ° Sağanak
  • Salı 16 ° / 11 ° Rüzgarlı

İstanbul

18.04.2021

  • İMSAK
  • GÜNEŞ
  • ÖĞLE
  • İKİNDİ
  • AKŞAM
  • YATSI