Kaya Çardak


VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN KANUNLAŞMASI HALİNDE HANGİ YENİLİKLER GELECEK?

Vergi Usul Kanunu ile bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.


Bu kanun teklifi ile; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi amaçlanmıştır. 193 Sayılı Kanunu’n 47 ve 48.nci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup basit usulde vergilendirilen ve 51.nci madde de sayılan basit usulden faydalanamayacaklar arasında yer almayan mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden istisna edilmektedir. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler de getirilmektedir.

Bu bağlamda; Ekonomik ve sosyal yapının değişmesine paralel olarak vergilendirmede verimlilik, etkinlik ve güvenliğin sağlanması, bu alanlarda faaliyet gösterenlerin elde edecekleri kazançlar üzerinden alınacak vergilerin daha basit, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını sağlamak için sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançları toplamı her yıl belirlenecek tutarı aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna ediliyor.

Bu istisnadan yararlanabilmesi için mükellef bu gelirleri için bankada hesap açtırmaları ve gelirleri bu hesaba gelmesi gerekiyor. Bankalar bu gelirler üzerinden belirlenen oranda stopaj kesintisi yapması gerekiyor.   

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden müstesna tutulması da amaçlanmıştır.

Dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılması ile yıllık beyanname verme ve ödeme dönemlerinin bir ay öne çekilmesi de taslak kanun metninde yer almıştır.

Vergi uygulamalarının elektronikleşmesine yönelik gelişmeler çerçevesinde vergilendirme, defter tutma, belge düzenleme, beyan ve bildirimde bulunma, değerleme, ceza ve uzlaşma hükümlerine dair düzenlemeler yapılması, mükelleflerin haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile ilgili vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlık talepli beyanname verebilmelerinin mümkün hâle gelmesi, idari süreçlerin etkinleştirilmesi ve mükelleflerin ilgili işlemlerden hızlı bir şekilde haberdar olabilmeleri amacıyla vergi dairesi, vergi mahremiyeti, yabancı ülkelerde bulunanlara yapılacak tebligat, ilanen tebligat, düzeltme ve vergi incelemesine yönelik hükümlerde düzenlemeler yapılması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının taraf devletlerce yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümlenmesine yönelik iç mevzuatımızda düzenlemeler de yapılmaktadır.

Özel tüketim vergisi alınan bazı ürünlerde Cumhurbaşkanına tanınan yetkiye ilişkin değişiklik yapılması, motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmesi, nakdî sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için uygulanacak indirim oranının %75 olarak belirlenmesi, kurumlarca yapılan yatırım harcamaları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının bazı vergi borçlarından mahsup edilmesine imkân tanınması öngörülmektedir.

 

 

  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar