Kaya Çardak


SGK VE İŞKUR’UN BAZI TEŞVİK UNSURLARINA KISA BİR BAKIŞ

Bu yazımızda SGK ve İŞKUR’un bazı teşviklerine yer verilecek ve kısaca açıklamalar yapılacaktır. Öncelikle belirtmek isterim ki, bugüne kadar uygulanan ve uygulaması devam eden TÜM Teşvikler ÖZEL SEKTÖR için uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.


Teşvik mevzuatlarında şartlar sıralanırken ÖZEL SEKTÖR işverenleri diye başlamakta, kamu ve sermayesi %50’den fazlası Belediye’ye ait şirketler kapsam dışında tutulmaktadır. Buradaki amaç, fırsat eşitliği oluşturmak ve özel sektörü kamu gücü karşısında korumaktır.

 

 1. %5 İNDİRİM   

 

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası için 5 Puanlık İndirim; 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesi’nin 1. Fıkrası (ı) bendi ve 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 Sayılı genelgeler uyarınca ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİ, Sigortalı çalışanlarının primine esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde 5 Puanlık indirimden yararlanır.

 

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

 1. İşverenlerin Özel Sektör İşvereni olması ve 5510 Sayılı Kanunun (4-a) kapsamında sigortalı işçi çalıştırması.
 2. Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zamanında vermesi,
 3. SGK Primlerini zamanında ödemesi ve SGK’ya borcu olmaması,
 4. Sigortasız İşçi çalıştırmaması          

İndirimden yararlanma şartlarından biri ÖZEL SEKTÖR İşvereni olmasıdır.

 

Kamu idarelerinin 5 puanlık teşvikten yararlanamayacağına dair düzenleme dayanağı, 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) bendinde, “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.” Denmek suretiyle 5335 Sayılı Kanun 30. Maddesinde yazılı kamu idarelerinin bu destekten yararlanması engellenmiştir.

 

 1. İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİM:    

 

 1. Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası ve 2013/30, 2016/8 Sayılı Genelgeler uyarınca 5 Puanlık indirime ilaveten yatırım teşvik belgesine sahip ve kalkınmada öncelikli bölgelerde ilave 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. Bu teşvikten de özel sektör işverenleri diğer şartlarla birlikte faydalanmaktadır. Kamu ve Belediye şirketleri kapsam dışındadır.

 

 1. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEŞVİK:   

 

5510 Sayılı Kanunun EK 2. Maddesi ve 2011/54, 2012/30 ve 2012/37 Sayılı Genelgeler uyarınca şartlar dahilinde belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamının bakanlık bütçesinden karşılanmasıdır. Bu teşvik de özel sektör yatırımcıları içindir. Kamu ve Belediye şirketleri kapsam dışındadır.

 

 

 1. 4447 SAYILI KANUN İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ  (Geçici Madde: 19, 20) 

 

​​​​​​​31.12.2020 Tarihine kadar İşkur’a kayıtlı işsizlerin istihdam edilmesi halinde ve belirtilen

Şartlar dahilinde prim teşviki uygulanmaktadır. İlave istihdam teşviki de özel sektör işverenlerini kapsamaktadır. Kamu ve Belediye şirketleri kapsam dışındadır.  

 

 1. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ            

 

5510/4-1 (a) kapsamında ve haklarında uzun vadeli (MYÖ) sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4/1 (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli (MYÖ) sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

 

 

 1. 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26. MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ:              

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26.ıncı madde ile, covid-19 gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde şartlar dahilinde SGK primlerin üç ay boyunca fondan karşılanmasıdır. Bu destekten ÖZEL SEKTÖR işverenleri faydalanmaktadır.

 • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
 • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli
 • Çarşamba 23 ° / 15 ° Parçalı bulutlu