Kaya Çardak


SGK MEVZUATINA GÖRE SAHTE İŞYERİ ve YAPTIRIMLARI

İşyerinin veya sigortalılığının sahte olduğunun tespiti ve anlaşılması halinde bir takım yaptırım ve cezalar uygulanmaktadır.


Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre sahte işyeri tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkan vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir,” denilmek suretiyle sahte işyerinin tanımı yapılmıştır.

İşyerinin veya sigortalılığının sahte olduğunun tespiti ve anlaşılması halinde bir takım yaptırım ve cezalar uygulanmaktadır. İşyerinin veya sigortalılığın sahte olduğunun anlaşılması halinde;

Ödenmiş olan sigorta primleri ile idari para cezaları irat kaydedilir, yararlanılmış olan teşvik ve destekler gecikme zammı ve gecikme cezası ile geri alınır.

Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere bağlanmış olunan aylıklar ile ödenmiş olan gelirler gecikme cezası ve zammıyla geri alınır.

Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere ödenmiş olan geçici iş göremezlik ve emzirme ödenekleri ile kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez

giderleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınır.

Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş sahte İş yerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda, ödenen ücretler gelir kaydedildiğinden dolayı asgari işçilik hesabı yeniden yapılır.

Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işveren de sahte işveren olarak kayıt edilir.

Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle SGK’nın yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

“Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TC Kimlik Numarası (TCKN), tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, “Şüpheli İşyeri” olarak tanımlanır ve bu işyerlerinde inceleme yapılır.

Gerçek ve eylemli çalışanların da bulunduğu gerçek işyerlerinden bildirim yapılan aynı aylarda sahte sigortalı/sigortalıların da bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda işyeri sahte olarak değerlendirilmeyerek sigortalı sahte sayılmak üzere sahte sigortalıların hizmetleri iptal edilecektir.

İşyeri olmadığı halde varmış gibi SGK işyeri dosyası açılması ve bu açılan dosya üzerinden çalışan gösterilerek farklı amaçlar planlanması yasal mevzuata uymadığı gibi, örf, adet ve ahlaki olarak da yapılmaması gereken durumlardır. Günümüzde bu gibi sahte işyeri ve sigortalılıklar tespit edilebiliyor ve tespiti ile birlikte de ağır yaptırımlar uygulanıyor.

  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar