Kaya Çardak


POS CİHAZLARINI AMAÇ DIŞINDA KULLANANLAR DİKKAT!

Bildiğimiz gibi, pos cihazları mal teslimi veya hizmet ifası olduktan sonra satış veya hizmet bedelinin tahsil edilmesi için kredi kartının veya banka kartının çekimi yapılması için kullanılan cihazdır.


Bildiğimiz gibi, pos cihazları mal teslimi veya hizmet ifası olduktan sonra satış veya hizmet bedelinin tahsil edilmesi için kredi kartının veya banka kartının çekimi yapılması için kullanılan cihazdır. 
 
Pos cihazından kredi kartı çekilebilmesi için alıcıya mal teslimi veya hizmet tesliminin yapılması şarttır. Ülkemizde kredi kartı ile alışveriş oldukça yaygınlaşmış ve hatta cüzdanlarda nakit para olması gerekirken kredi kartları ile dolmuştur. Bu durum kişi ya da kurumların kazanmadan önce tüketim yapmaya doğru itmekle birlikte kayıt dışılığın önlenmesi bakımından önemlidir.
 
Pos Cihazlarının bilerek ya da bilmeyerek bazen amaç dışı kullanıldığı da görülmektedir. Pos cihazı sahipleri pos cihazı sözleşmelerine aykırı olarak kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere finansman temin etmek amacı ile herhangi bir mal teslimi olmadan kredi kartlarını pos cihazlarından geçirdikleri ve bu yolla ve yasalara aykırı olarak finansman yarattıkları gözlenmektedir. 
 
Bu tür kanun dışı uygulamaları bazen borç alıp-vermede kullandıkları, bazen tefecilik yaptıkları ve bazen de düğün törenlerinde hediye çekimi adı altında görülmektedir.
 
Amaç dışı kullanılan pos cihazları sahte belge düzenleme kapsamına girmekte olup, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 36. Maddesine göre 5 yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir. 
 
Sahte Belge Düzenlenmesi
 
MADDE 36 – Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
 
Gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki belgelerde sahtecilik
 
MADDE 37 – Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunları bilerek kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 
 
Yukarıda belirtilen kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere kredi kartlarının ve pos cihazlarının amaç dışı kullanımı yasaklanmış ve kullananlarla ilgili de ağır yaptırımlar getirmiştir. 
 
Pos cihazlarının amaç dışı kullanımı Vergi Mevzuatımız yönünden de yasaktır ve ağır yaptırımları vardır. Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde amaç dışı işlemleri sahte belge düzenlemek olarak kabul etmiş ve ağır yaptırımlar getirmiştir.  “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir” diyerek bu konuya son noktayı koymuştur. 
 
Vergi Usul Kanunumuzun 344. Maddesi de vergi zıyaı cezası uygulanacağını hüküm altına almıştır. 
 
POS Cihazlarının amacı dışında kullanılmaması gerekir. Amaç dışında kullanılan pos cihazları ülke ekonomisine zarar verdiği gibi bunları kullananlara da fayda getirmez. Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun hükümleri ile de karşı karşıya kalabilirler. 
  • Pazar 22 ° / 13 ° Bulutlu
  • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
  • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli