Kaya Çardak


MESLEKİ EĞİTİM GEREKTİREN İŞLERDE BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAMAZ!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesinde; “İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar."


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesinde; “ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar." 
 
Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde iş ekipmanı değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. 
 
Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 
 
Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz” denilmektedir. 
 
Ayrıca; İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana tekrar işbaşı yaptırılmadan önce söz konusu kazanın ya da meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili özel eğitim verilmesi gerekir. İşten uzaklaştırma, tutukluluk, hastalık veya başkaca sebeplerle altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara da tekrar işe başlatmadan önce işle ilgili eğitim verilmesi gerekir. 
 
6331 Sayılı Kanuna göre; Mesleki Eğitim Zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağı, bu tür işyerinde çalışanların mutlaka belge sahibi olmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. İşçi özlük dosyasında mutlaka bu belgeler bulunmalı ve yetkili mercilerce denetim esnasında bu belgeler ibraz edilmelidir. Aksi halde belgesiz çalışan her bir işçiye idari para cezası uygulanmaktadır.
 
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitim aldığını aşağıdaki belgelerle ispatlayabilirler. 
 
Bunlar; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden herhangi biri, aktif işgücü hizmetleri yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler, Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, ilgili kanunlarla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği kabul edilen belgeler. 
 
Kaya Çardak
Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi
  • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
  • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli
  • Çarşamba 23 ° / 15 ° Parçalı bulutlu