Kaya Çardak


İŞYERİNE AİT ARACIN ŞAHSİ İŞLERDE KULLANILMASI TAZMİNATSIZ OLARAK İŞİNE SON VERMEYİ GEREKTİRİR (4857 Sayılı İş Kanunu Madde:25/II-e)

Verilen görevlerde kullanması için tahsis edilen işyerine ya da işverene ait aracın özel maksatlarla mesai dışında kullanılmasının tespiti halinde çalışan işini kaybedebileceği gibi tazminat da alamaz.


Verilen görevlerde kullanması için tahsis edilen işyerine ya da işverene ait aracın özel maksatlarla mesai dışında kullanılmasının tespiti halinde çalışan işini kaybedebileceği gibi tazminat da alamaz. 

 

İşyerine ait aracın mesai dışında kullandığının tespiti, kilometre kontrolü şeklinde olabileceği gibi, mesai dışında ücretli yol ya da köprü kullanımı ya da trafik cezası tutanakları ile tespit edilebilir. 

 

İşyerine ait aracın ticari bir araç olması ve yük, yolcu taşımacılığında kullanılmasının işverenin bilgi ve talimatı dışında olması ve çalışanın şahsi menfaat için kullandığının tespiti çalışanın iş akdinin 4857 Sayılı iş kanununun 25/11-e bendi gereği tazminatsız şekilde çıkarılmayı gerektirir. 

 

Zira, Danıştay 9. Hukuk Dairesi 2016/6932 E., 2019/16945 K. Sayılı kararında; davacı işyerine ait araç ve malzemeleri çalışanın özel işlerinde kullanmasının iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğünü kabul etmiş, işverenin 4857 Sayılı iş kanununun 25/11-e bendine göre çalışanın işine tazminatsız bir şekilde son vermesini uygun bulmuştur.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/11-e bendi; “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması”, hükmünü içermektedir. 

 

Bilindiği gibi;  4857 sayılı İş Kanununa göre işçi tanımı İş Kanununun 2.nci maddesine göre işçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir.  İşyerindeki statüsü ne olursa olsun işyeri için ve görev tanımları çerçevesinde kullanması için tahsis edilmiş motorlu kara taşıtlarını, deniz taşıtlarını ya da hava taşıtlarını mesai dışında ve yazılı izin almadan işçinin şahsi amaçları için kullanması görevini kötüye kullanması fiilini oluşturur. 

 

İşçinin, işyerine ait araçları mesai dışında ve şahsi menfaatleri için kullanmaya başlamadan önce düşünmeli ve atacağı bu adımın kanunsuz ve suç teşkil edeceğini bilmelidir. Aksi halde,  4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/11-e bendi gereği işini kaybedebileceği gibi tazminat haklarından da olur. Ayrıca, fiilin önemine göre işveren bu fiili işleyen işçi hakkında tazminat davaları da açabileceği gibi, ceza davaları da açabilir.

 

Çalışanlar Dikkat! İşyerine ait motorlu ya da motorsuz araçlarını özel işlerde ve mesai dışında kullanacağınız zaman bir kez daha düşünün. Örneğin, Personel ve Öğrenci Taşımaya mahsus aracı mesai dışında kontak bile açamazsınız. Aynı şekilde işyerine ait kamyoneti mesai saatleri dışında özel eşyanızı taşıyamazsınız. Başka bir örnek, inşaatta işçi olarak çalışırken mesai bitiminde işyerine ait el arabasını bile izinsiz alarak özel maksatla kullanamazsınız. 

 

Aksi halde, hiç beklemediğiniz bir an da işinizden olursunuz. Üstelik te 4857 Sayılı İş Kanununun 25/11-e bendine göre… Tazminatsız ve derhal… 

  • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
  • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli
  • Çarşamba 23 ° / 15 ° Parçalı bulutlu