Kaya Çardak


ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALMAK, İŞVERENLER DE BU EĞİTİMİ VERMEK ZORUNDADIR

15 Mayıs 2013 Tarih ve 28648 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Hükümleri gereği, her çalışan işe başlamadan önce işiyle ilgili, iş ekipmanları ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle ilgili en az iki saat eğitim almalı ve bu eğitimi de işveren veya işyerinin sözleşmeli iş güvenliği uzmanı vermelidir.


15 Mayıs 2013 Tarih ve 28648 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Hükümleri gereği, her çalışan işe başlamadan önce işiyle ilgili, iş ekipmanları ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle ilgili en az iki saat eğitim almalı ve bu eğitimi de işveren veya işyerinin sözleşmeli iş güvenliği uzmanı vermelidir. 

 

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği hususunda, programların hazırlanması ve uygulanması, eğitimler için uygun yer araç ve gereçlerin temin edilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği programlarına katılmasını sağlaması, kayıtlarının tutulması, program sonunda eğitim belgesi düzenlenmesi işverenin asli görevleri arasındadır. 

 

İşveren, her işe aldığı çalışanı için işe başlama eğitimi ile birlikte mevzuatta belirtilen aralıklarla genel konularda, sağlık konularında, teknik konularda ve diğer konularda eğitim verdirmekle görevli ve sorumludur.

 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili eğitimlerde zaman aralığı yönetmelikte geniş bir şekilde anlatılmakla birlikte, Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat eğitimlerin verilmesi zorunludur. 

 

Eğitimler, çalışanların kolayca anlayacağı şekilde verilir. Teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitim programları sonunda ölçme ve değerlendirme yapıldıktan sonra başarı olan çalışanlara eğitim sertifikası verilir. Başarısızlık gösterilmesi halinde eğitimler tekrarlanmalıdır. 

 

Çalışanlara İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini uzmanlık alanlarına göre, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri verebileceği gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, meslek odaları, eğitim vakıfları, bu hususta yetkilendirilmiş eğitim kurumları, eğitim amaçlı kurulmuş ve yetkilendirilmiş vakıflar eğitimler verebilir. 

 

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarda eğitim verilmemesi halinde idari para cezaları uygulanır. Şöyle ki; Çalışanların işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi halinde işverene 2019 yılı her bir çalışan için 1.911,00 TL idari para cezası uygulanıyor.  Ayrıca yönetmeliğe her bir aykırılık için yine çalışan başına 1.911,00 TL ceza işverene uygulanıyor. Üstelik de bu cezalar işyerinin tehlike derecesi durumuna göre artıyor.

 

Netice itibariyle; 6331 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çalışanların bilgilendirilmesini, eğitimini ve ayrıca çalışanların da görüşlerinin alınmasını emrediyor. Kanun ve yönetmeliğe aykırı her bir fiil ayrı bir cezayı gerektiriyor. İstatikler gösteriyor ki, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almayan çalışanların iş kazası geçirme olasılığı oldukça yüksektir. 

 

“Keşke” dememek için işverenlerin ve çalışanların bu hususta duyarlı olması sağlıklı bir çalışma hayatı için vazgeçilmez bir durumdur…

  • Pazar 22 ° / 13 ° Bulutlu
  • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
  • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli