Kaya Çardak


AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEMEK İÇİN SERT TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR

30.04.2021 Tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. 


Vergi Usul Kanunu’nun 257’inci maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 5015 Sayılı Kanun ve 5307 Sayılı Kanun Kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, küpür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden 6183 sayılı kanunun 10.uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir. Bu kanun hükmüne göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 5015 ve 5307 Sayılı kanunlara göre faaliyette bulunacaklardan vergi güvenliğini temin için teminat isteyebilecektir.

5307 Sayılı Kanunun 17. Maddesinde istenilen teminatı vermeyenler hakkında idari yaptırımlar uygulanabilecek, teminat vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyetine izin verilmeyecektir. 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer madde 257’ye eklenen 8.nci bent kapsamında yer alan zorunluluklara uymayanlara ayrıca 25.000 TL’den az ve 1.000.000,00 TL’den çok olmamak üzere özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. 

VUK’nun 359’uncu maddede yer alan kaçakçılık suçlarına yeni bir suç unsuru olarak; “Hazine ve Maliye Bakanlığı’ınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemlerine veya satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması” hükmü eklenmiştir. 

Basın yayın organlarının haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik bu mevzuat hükümleri yeterli olmamakla birlikte ciddi oranda caydırıcılığı olacağı kanaatindeyim.  Akaryakıt kaçakçılığını sıfıra yakın önleyebilmek için daha sert düzenlemelerin yapılması, kaçakçılık suçuna iştirak ölçüsünde suça karışanların ağır cezada yargılanmasının ve gerekli cezaların verilmesinin önü açılmalıdır. 

Akaryakıt kaçakçılığı yüz kızartıcı suç olmalı ama bu işi yapanların bırakın yüzlerinin kızarmasını bir de pişkin pişkin ortalıkta dolaşıyorlar. Maalesef durum bu! 

kaya.cardak@ismmmo.org.tr

  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar