Kaya Çardak


 SGK DA ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE GEÇİYOR!

İŞVERENLER ÜÇ AY İÇİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMAK ZORUNDA...  


24.09.2021 Tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik gereği işverenler 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar. SGK, bu adımı ile tebligatların hızlı ve daha az maliyetle yapılmasını amaçlamaktadır. İşverenlerin elektronik tebligat sistemine ne kadar hazır olduğu, sistem altyapısının olup-olmadığı konularını uygulamaya geçildikten sonra hep birlikte izleyeceğiz.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin uygulama adımlarını, amaçlarını aşağıda olduğu gibi özetleyebiliriz.

Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara bundan böyle elektronik ortamda yapabilecek, kağıt ortamında bazı durumlar hariç tebligat yapmayacak.  

İşverenlere, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getiriliyor. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında cezalı işlem yapılacak.

 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.

İşverenler dışındaki kişilerin (çalışanların) elektronik tebligat adresi almaları ise şimdilik isteğe bırakılmıştır. Elektronik tebligat adresi almaları halinde ise daha hızlı tebligat yapılmış olacak. Ancak İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

Elektronik imzalı evrak işveren veya sigortalının elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacaktır.

Bilindiği gibi Maliye başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat sistemine geçmiş bulunmakta ve tebligatları elektronik ortamda iletmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’da yayınladığı yönetmelikle elektronik tebligata adım atmaktadır. Ancak, küçük işletme dediğimiz çalışan sayısı 10’u geçmeyen işyeri sahiplerinin çoğunlukla bilgisayar ve teknolojik altyapıları olmadığı için bu tür işlemlerde zorlanacağı da göz ardı edilmemeli, kademeli bir geçiş dönemi olmalıdır.

Her yenilik zor gibi gözükse de unutulmamalıdır ki, hayatı kolaylaştırır. İşyerlerinde bir kişi dahi çalıştıran işverenler baş tacıdır. Ülkenin kalkınması için çok önemlidir. İşverenlerimizin her türlü yeniliğe açık olmalarını temenni eder, işlerinde başarılar dilerim. 

 

 

  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar
  • Pazartesi 25.2 ° / 18.6 ° Dağınık bulutlar
  • Salı 27.6 ° / 18 ° Bulutlar