Kaya Çardak


4857 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10.UNCU MADDESİ GEREĞİ İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17.09.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

​​​​​​​4857 Sayılı Kanunun geçici 10.uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 17.09.2020 tarihine kadar uzatıldı.


Bu kanun kapsamında olup-olmadığına bakılmaksızın her türlü iş ve hizmet sözleşmesi 25.inci maddenin birinci fıkrasının (ıı)numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından iş akitleri feshedilemez, işten çıkarılamaz. Aksi halde idari para cezası ile karşı karşıya kalır.

 

Ancak, bazı durumlardaki iş akdi fesihleri bu kanun kapsamı dışındadır. 4857 Sayılı Kanunun geçici 10.uncu maddesindeki fesih yasağı kapsamında olmayan işten çıkma ya da çıkarılma durumlarını bu makalemize konu alarak özetlemeye çalışacağım.

 

Öncelikle belirtmek isterim ki, bu zorlu süreçte hiçbir çalışan işten çıkarılmasın. Temennimiz bu olmakla birlikte bazı durumlarda işten çıkış ya da çıkarılma işlemleri yapılabilir.

 

Fesih kapsamında olmayan SGK İşten çıkış nedenleri maddeler halinde şöyledir.

 

 1. Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (SGK Fesih Kodu: 2)
 2. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(İstifa-SGK Fesih Kodu:3)
 3. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (SGK Fesih Kodu:5)
 4. Emeklilik veya toptan ödeme nedenleri (SGK Fesih kodu: 8)
 5. Malülen emeklilik (SGK Kodu: 9)
 6. Ölüm (SGK Kodu:10) (İş Kazası sonucu ölüm: SGK Kodu:11)
 7. Askerlik (SGK Kodu:12)
 8. Kadın işçinin evlenmesi (SGK Kodu: 13)
 9. Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (SGK Kodu: 14)
 10. Nakil işlemleri (SGK Kodu:16)
 11. İşyerinin kapanması (SGK Kodu:17) veya işin sona ermesi (SGK Kodu:18)
 12. İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (SGK Kodu:23)
 13. İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih(SGK Kodu:24)
 14. İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (SGK Çıkış Kodu:25)
 15. İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih (SGK Çıkış Kodu:29)
 16. Doğum nedeniyle ayrılma (SGK Çıkış Kodu:38)
 17. Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (SGK Çıkış Kodu: 33) 

 

 

 

Kaya ÇARDAK

Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

                                                                 

 • Pazartesi 21 ° / 16 ° Bulutlu
 • Salı 22 ° / 15 ° Güneşli
 • Çarşamba 23 ° / 15 ° Parçalı bulutlu