MOLLA MUHAMMED’İN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Kamuoyunda “Taşhiye’ye Kumpas” olarak bilinen davada hüküm giyen Taşhiyecilerin lideri Muhammed Doğan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara cevap vermeyeceğini avukatları aracılığı ile duyurdu.

2010 yılında FETÖ'nün Tahşiye grubuna yaptığı kumpasla tutuklanan Muhammed Doğan, hakkında yapılan yorum ve eleştirilere sözlü ve yazılı olarak cevap vermeyeceğini belirtti. Yazılarını "Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî" ismiyle yayımlayan Tahşiyecilerin lideri Doğan, avukatları aracılığı ile bir açıklama yayınlayarak, “Şahsım hakkında lehte ve aleyhte yapılan yayınlarla herhangi bir alakam yoktur. Ben, sadece kendi dersimle meşgûlüm” dedi.

Muhammed Doğan’ın avukatlarından Mustafa Gökalp imzası ile yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Muhammed DOĞAN (Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî) Hoca'mızın avukatları tarafından yapılan açıklamadır.

Müvekkilimiz Muhammed Doğan 30.07.2020 tarihinde Nurmend sitesinde yer alan açıklamasında:

“Bazı Fetöcülerin tahrîkiyle şahsımızı, yazmış olduğumuz eserlerimizi ve yazılarımızı tenkîd edenler, sosyal medya vasıtasıyla bize hücûm edenler hakkında hiçbir şekilde konuşmayalım, müdafaa yoluna gitmeyelim, cevab vermeyelim, sükût edelim.  Unutmayalım ki her asırda, bahusus bu zamanda sükût, değil hasen; belki ahsendir. Münzevî yaşadığım ve göz, kulak ma’luliyetimden dolayı sosyal medyada şahsım hakkında lehte ve aleyhte yapılan yayınlarla herhangi bir alakam yoktur. Ben, sadece kendi dersimle meşgûlüm.” diyerek kendisi hakkında yapılan yayınlar hakkında cevap vermeyeceğini, verilmesini de istemediğini ifade etmişti.

Ancak son zamanlarda müvekkilimiz hakkında sosyal medyada aleyhte asılsız iddia ve iftiralarla dolu yayınlar yapılmaktadır. Bunlara karşı da bazı şahıslar cevap vermektedir.

Müvekkilimiz yapılan yayınlara karşı cevap vermeme düsturunu ve kendisine yapılan iftira ve hakaretlere karşı da kimsenin cevap vermemesi yönündeki talebini sürdürmektedir. 

Müvekkilimizin bu aleyhte ve lehte yapılan yayınlarla herhangi bir ilgisi yoktur. Kendisi hakkındaki söylenen sözler, yapılan yorumlar, sadece yazanları bağlar. Müvekkilimiz, bunlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Muhammed Doğan’ın Avukatları Namına

Av. Mustafa Gökalp”