“KİTAP GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ OLUŞTURULMALI”

Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından onlara uygun kitapların seçilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Nurper Ülküer, ebeveynlerin kitapların içeriğini mutlaka incelemeleri gerektiğini söyledi.

Tıpkı “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gibi çocukların sosyal ve duygusal açıdan örselenmelerini ve istismar edilmelerini önleyecek bir “Kitap Güvenliği Yönetmeliği” oluşturulması gerektiğini belirten Ülküer, “Bu standartların var olduğunu gösteren bir onay işaretinin “Güvenli Kitap Onayı- GKO” gibi kitapların üzerinde olması mecburiyeti getirilmelidir” dedi.

 

Uygunsuz içeriği nedeniyle bir çocuk kitabının gündeme gelmesi çocuklar için doğru içerikte kitap seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Son günlerde, ‘yayından kaldırılmış ve kopyaları imha edilmiş’ bir kitapta yer alan, çocukları, gençleri ve hatta biz yetişkinleri bile ‘örseleyici’ ifadeler içeren bir ‘masal’, sosyal medya aracılığı ile önemli bir konuyu tekrar gündeme getirdi” dedi.

 

KİTAPLARLA İLK YILLARDA TANIŞMALARI ÖNEMLİ

 

Kitapların, bilhassa masal kitaplarının, çocukların başta dil gelişimi olmak üzere, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde önemli bir rol oynadığının bilindiğine dikkat çeken Ülküer, “Çocuğun kitapla daha yaşamının ilk yılından itibaren, anne-babası gibi yetişkinlerle etkileşimli okumalar yaparak tanışması bu nedenle çok önemlidir. Eskiden büyüklerden dinlenen masallar, bugün çocuklara kitaplar aracılığı ulaşıyor. Kitaplar, böylece kültürel mirasın, gelenek-göreneklerin masallarla yeni nesillere aktarılmasında da önemli rol oynuyor” dedi.

 

 

KİTAP GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ VE GÜVENLİ KİTAP ONAYI

 

Prof. Dr. Nurper Ülküer, kitap güvenliği yönetmeliğinin mutlaka oluşturulması gerektiğini belirterek “Günümüzde, çocukların gelişimleri ve güvenliği için ‘Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ hazırlanmış ve Avrupa Standartlarında olduğunu gösterir ‘CE’ işaretinin paketlerin üzerinde bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Çocukların sosyal ve duygusal açıdan örselenmelerini ve istismar edilmelerini önleyecek bir ‘Kitap Güvenliği Yönetmeliği’ oluşturulmalı ve bu standartların var olduğunu gösteren bir onay işaretinin ‘Güvenli Kitap Onayı- GKO’ gibi kitapların üzerinde olması mecburiyeti getirilmelidir. Anne-babalar başta olmak üzere, çocukla çalışan tüm profesyonellerin bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir. Çocuk kitabı yazarlarının, bu alanda eğitim veren kuruluşların yetkililerinin ‘Güvenli Kitap’ farkındalık eğitimlerini almaları ve bu onayı verecek disiplinler-arası uzmanlık kurullarının, başta MEB ve AÇSHB olmak üzere yetkili kurumların liderliklerinde hareket geçirilmesinde yarar vardır. Çocuğun üstün yararı ve gelişimi için proaktif olalım. Aksi taktirde benzer olaylara ‘anlık’ sosyal medya aracılığı ile tepkiler vermeye ve daha sonra unutmaya devam ederiz” dedi.