İş hayatına dijitalleşme etkisi

Yapılan bir araştırmaya göre, iş dünyası çalışanlarının büyük bölümü dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor. Çalışanlar, geleneksel işyeri kavramının ve çalışma yöntemlerinin ise kökten değişeceğini düşünüyor.

Eleman.net, 22.400 kişinin katılımıyla tamamlanan "Dijitalleşme ve İş Hayatına Etkileri" başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İş hayatını zorlaştırmıyor

Çalışmaya katılanların yüzde 67'si dijitalleşmenin iş hayatını kolaylaştırdığını belirtirken, yüzde 22'si teknolojik gelişmelerin iş hayatını dönüştürdüğünü, yüzde 6'sı iş hayatını zorlaştırdığını, yüzde 5'i ise herhangi bir etki yaratmadığını savunuyor.

Geleneksel çalışma yöntemlerinin değişeceğini düşünüyorlar

'Teknolojik dönüşümle birlikte gelecekte geleneksel işyeri kavramı ve çalışma yöntemlerinin kökten değişeceğini düşünüyor musunuz?' sorusuna, çalışmaya katılanların yüzde 59'luk bölümü evet değiştirecek şeklinde yanıt sundu. Katılımcıların yüzde 37'si kısmen değiştireceği, yüzde 4'ü ise değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtti.

Haber Merkezi-İstanbul Gündemi