BAŞKAN POYRAZ, GENÇLERE VE ÇOCUKLARA SESLENDİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet poyraz, belediyenin resmi yayın organı Çekmeköy2023 dergisinde yayınladığı yazısında Türk medeniyetinin geçmişine yönelik birkaç örnek ile gençlerin bu mirasa sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Dünden bugüne Türk devletlerinin tarihi ve kültürel mirasın önemine dair bir yazı kaleme alan Başkan Poyraz, sahip olduğumuz geleneğin, gençler ve çocuklar vasıtası ile gelecek nesillere aktarılacağının altını çizip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı. Başkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler kökleri Orta Asya’da atılmış, Mezopotamya’da yeşertilmiş, Anadolu’da meyvesini vermiş köklü bir medeniyetin kurucularıyız. Bu medeniyet gittiği her coğrafyaya huzur, barış ve adalet getirmiş bir medeniyettir. Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında göçebe bir hayat yaşarken düşmanlarına korku, dostlarına güven veren birçok devlet kurduk. Kurulan bu devletler farklı dallardaki sanatların en güzel örneklerini hayata geçirdiler.

Orta Asya’dan göç eden Türkler, tarih boyunca devletlerin kurulup devletlerin yıkıldığı, verimli topraklarıyla her zaman dikkat çeken Mezopotamya’ya geldiklerinde bu coğrafyaya kargaşa hâkimdi. Sümerler, Akadlar, Babiller ve Asurluların kurdukları medeniyetlerin izleri bu kargaşa ortamında kaybolmuştu. Türkler Büyük Selçuklu Devleti’ni bu topraklar üzerinde kurarak bu kargaşanın son bulmasını sağladı. Geçmiş medeniyetlerden de ilham alarak sanatı, bilimi ve adaleti bir adım daha öteye taşıdılar. Mimari açıdan dönemin en güzel örnekleri olan camiler, medreseler, türbeler ve kervansaraylar bu dönemde inşa edildi. El sanatlarında dönemin en güzel eserleri olan çini, ahşap, kumaş, cam ve minyatür sanatı örnekleri günümüze kadar gelmektedir. Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli devlet adamlarından olan Nizâmülmülk’ün Siyasetnamesi bugün hala devlet yönetimi için en önemli eser olarak gösterilmektedir.

Üçlü sacayağının son durağı olan Anadolu, 1071’de Al - parslan ile kapılarını Türklere açtı. Anadolu Selçuklunun mirasını devralan küçük bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı Beyliği bir cihan devleti oldu. Üç kıtada hakimiyet kuran ve gittiği her coğrafyaya atalarının yaptığı gibi adaleti, bilimi ve sanatı götüren bir medeniyet inşa etti. Dönemin en güzel sanat eserlerini Balkanlara, Afrika’ya, Arap Yarımadasına, Karadeniz’in Kuzeyine ve Anadolu coğrafyasına nakış gibi işledi. Bugün bu coğrafyalarda birçoğunun farklı nedenlerle tahrip edilmiş olmasına rağmen hala bu güzel örneklere rastlamak mümkün. Osmanlı Devleti’nin şehir anlayışı, sanatı şehirle bütünleştirmesi, sanatla yaşaması zarafetin en güzel örnekleri olarak karşımızda durmaktadır. Bu sanat eserlerinin en güzel örnekleri kadim şehir İstanbul’da varlığını devam ettirmektedir. Bize düşen onlara en iyi şekilde sahip çıkmak, gelecek kuşaklara anlatmak ve miras bırakmaktır.

Değerli okurlar, Medeniyetimizin ne kadar kadim bir geçmişe sahip olduğunu birkaç örnekle açıklamaya çalıştık. İnşallah bu örneklere daha yenileri eklenecek, sanat ile olan bağımız hiç kopmayacaktır. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı, medeniyetimizin mirasçısı olan gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım.”