Bakırköy Belediyesi’nin, işçilere yaptığı hukuksuzluğu bakanlık müfettişi tescilledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi, işçilerin, sendika üyeliğinden istifa ettirilmesine yönelik imzalarının iradeleri dışında alındığının tescillediğini duyurdu.

Bakırköy Belediyesi’nin DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube üyesi işçiler, meydanda kurdukları direniş çadırında yaklaşık 3 yıldır belediyede yaşananları anlatıyor. Gelinen süreç hakkında bilgi veren Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adi Çiftçi, 2 Nisan 2018’de bakanlığa giderek yetki başvurusu yaptıklarını ve yetki belgesi aldıklarını, belediye ile birlikte Belediye İş Sendikası’nın yetkilerine itiraz ettiğini, o gün bu gündür de mahkemelerde dolaştıklarını belirtti.

Yaklaşık bir aydır hafta içi her gün saat 11:00/17:00 saatleri arasında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda kurdukları direniş çadırında, Bakırköy Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıldır işçilerine yapmadığı toplu sözleşme haklarını, yapılan şirket değişikliği nedeniyle işçilerin hak kayıplarını, işten atılma ve ücretsiz izne gönderme başta olmak üzere, maaşların düşürülmesi, yemek paralarının brüt 5 liraya indirilmesi, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılmanın dayatıldığını anlattıklarını ve her Çarşamba basın açıklaması yaptıklarını belirten Adil Çiftçi, tüm emek örgütlerini kendilerine desteğe davet etti.

BAKANLIK İDDİALARI DOĞRULADI

Pandemi öncesinde de eylem yapan işçilere müdürleri aracılığı ile üye olduğu DİSK’ten istifa etmeye zorlayan Bakırköy Belediye yönetimi hakkında’ Anayasa ile güvence altına alınan sendika özgürlüğünü cebir veya tehdit kullanmak veya çalışanın iradesine müdahale etmek sureti ile istifaya zorlama’ gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çiftçi, Çalışma Bakanlığı müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildiğini belirtti.

“Temizlik işleri müdürlüğünde çalışan işçilerin yoğun olarak 2021 ocak ve şubat aylarında Genel-İş sendikası üyeliğinden çekildiklerinin anlaşıldığı, Genel-İş sendikası üyeliğinden yapılan üyelik çekilmelerinin 2021 ocak ayında işçilere imzalatıldığı anlaşılan; ‘DİSK Genel-İş sendikası yönetiminin toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi olmamasına rağmen, belediye çalışanlarına yönelik sendikal baskısını kabul etmiyoruz. Sendikadan istifa ediyorum.’ şeklindeki yazının tezahürü olarak belediye tarafından işçilerin bireysel sendika özgürlüğüne müdahalede bulunularak, kişilerin sendikaya üye olmama, üye oldukları sendikadan ayrılma, sendika faaliyetlerine katılmama haklarının ihlal edildiği kanaatine varıldığı, bu kapsamda 2021 ocak ayında matbu yazılarla temizlik işlerinde görevli işçilerin, sendika üyeliğinden istifa ettirilmesine yönelik imzalarının iradeleri dışında alınması nedeniyle, 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında işverenle ilgili yargı organlarına başvurabilirsiniz”

Kuralsız ve güvencesiz çalışmak istemediklerini belirten Çiftçi, “Kanunsuzca işten atılan işçi arkadaşlarımız işlerine geri alınsın, işçilerin toplu sözleşmesi yapılsın, işçilerin demokratik ve anayasal talepleri yerine getirilsin, işçilere yapılan zorlama ve baskılar son bulsun istiyoruz.” diyerek, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerden hak dilenmenin çok daha acı olduğunu belirterek, “Direne direne kazanacağız” dedi.

Selvi Sarıtaç / İstanbul Gündemi