AYSUN ŞENGÜL: “TBMM’NİN İRADESİ TAMAMEN YOK SAYILDI”

CHP Ümraniye Meclis Üyesi, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkılmasının kadın mücadelesini ve TBMM’nin iradesini yok saydığını söyledi.

Ümraniye Meclisi Nisan ayı birinci oturumunda gündem dışı söz alan CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Aysun Şengül, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Sözleşmenin bazı maddelerinden örnekler de sıralayan Şengül, “Bir gece yarısı operasyonu ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi, kadınlar ve çocuklar için hayati olmakla birlikte sözleşmenin feshedilme kararı, kadınların yaşam hakkının tehlikeye atılması demektir. Yıllardır verilen kadın mücadelesini yok sayan bu fesih, TBMM’nin iradesini tamamen yok saymaktadır!” dedi. Şengül konuşmasına şöyle devam etti:

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ”

“Tam adı KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELE HAKKINDAKİ AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ olan İstanbul Sözleşmesi; kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen, Avrupa’daki ilk sözleşmedir. Türkiye Cumhuriyeti dahil 20 Avrupa Konseyi ülkesi tarafından İstanbul’da imzalanmıştır. Ayrıca 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ni Türkiye 14 Mart 2014 tarihinde onaylamış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde sözleşme yürürlüğe girmiştir. 

İstanbul Sözleşmesi; şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek ve kadınları her türlü şiddete karşı korumanın yanı sıra hem özel hem de kamusal alandaki toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddeti yasaklamaktadır. Ayrıca sözleşme şiddete karşı uluslararası iş birliğini teşvik etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nin bir diğer korumacı özelliği ise erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz etmekte, şiddet mağduru kız ve erkek çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir.

Sözleşmenin bazı maddelerini örnek verecek olursak; 

• Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

• Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dahil kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek;

• Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geliştirmek;

• Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik etmek;

• Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır.

Bir gece yarısı operasyonu ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi, kadınlar ve çocuklar için hayati olmakla birlikte sözleşmenin feshedilme kararı, kadınların yaşam hakkının tehlikeye atılması demektir. Yıllardır verilen kadın mücadelesini yok sayan bu fesih, TBMM’nin iradesini tamamen yok saymaktadır!”