Anadolu Sağlık-Sen’den Sağlık Bakanlığı’na zam tepkisi

Sağlık Bakanlığı’nca pratisyen hekim, uzman hekim ve diş hekimlerinin maaşlarına yapılan ek gösterge zammının tüm sağlık çalışanlarını kapsamamasına Anadolu Sağlık-Sen İstanbul Şubesi tepki gösterdi.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilirken diğer sağlık çalışanlarına zam yapılmaması tepkiyle karşılandı.

KAR:‘‘BİZLER SAĞLIK ÇALIŞANI DEĞİL MİYİZ?’’

Anadolu Sağlık-Sen İstanbul Şube Başkanı Salim Kar, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde sağlık çalışanlarıyla bir basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulan teklifin 1 Aralık 2021’de kabul edildiğini hatırlatan Anadolu Sağlık-Sen İstanbul Şube Başkanı Salim Kar, ‘‘Bu iyileştirmeyi Covid-19 pandemisine bağlı olarak uzun, yorucu mesai ve artan iş yükü gerekçe gösterilmiştir. Pandemi süresince uzun ve yorucu mesai yaparak Covid-19 salgını ile mücadele eden sağlık bakanlığının ana hartelini oluşturan hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknikerlerini ne yazık ki dahil edilmemiştir. Soruyoruz; hekimlerin maaşlarında iyileştirme için gösterilen gerekçe biz sağlık çalışanları için geçerli değil mi bizler sağlık çalışanı değil miyiz?  6. Dönem Toplu Sözleşme ile sağlık çalışanlarının aldığı zam enflasyonun altında kalmış maaşları eriyip gitmiştir. Sözde Yetkili Sendika ne yazık ki maaşa, emekliliğe hiçbir yararı olmayan 400 TL’lik sendika aidatının arkasına sığınmayı ve başarısızlığını sağlık çalışanlarına başarı olarak göstermeye çalışmıştır.’’ dedi.

TBMM'de kabul edilen teklifin Anayasa'nın eşitlik ilkesine, çalışanların korunması ödevine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirten Salim Kar, ‘‘Sağlık çalışanlarının onurları ve mesleki kişilikleri hukuka aykırı bir şekilde çiğnenmektedir. Anadolu Sağlık Sen olarak hekimlerimizin maaşlarında yapılan iyileştirmeye karşı değiliz bil hassa çok sevindik. Ancak yanlış tesis edilen işlemin hukuk ve adalet kapsamında büyük bir sorun meydana getirmesine karşıyız.’’ diye konuştu.

‘‘MAAŞIMIZA SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ’’

Söz konusu zammın sağlık camiasında çalışan tüm sağlık çalışanlarına negatif ayrımcılık yapıldığını ve sağlık çalışanlarını ikiye böldüğünü kaydeden Kar, ‘‘Sağlık camiası bir bütündür ayrı ayrı ele alınamaz ve bölünemez peki sağlık çalışanları olarak bizler neler mi istiyoruz:

Maaşımıza seyyanen zam istiyoruz. Sabah evden çıkarken çocuklarımızı güven içinde bırakacağımız kreş istiyoruz.  Yıpranma payının tüm çalışanlarını kapsamasını istiyoruz. Tek kalem maaş istiyoruz. Vergi diliminin %15 sabitlenmesini istiyoruz. Aile bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Farklı istihdam modellerinde son verilerek bütün sözleşmeli çalışanlara kadro istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır şekilde yaşamak istiyoruz.’’

Göksenin Aktaş / İstanbul Gündemi