ALS-MNH DERNEĞİ YETKİLİLERİ DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ

Merkezi Bakırköy’de bulunan Türkiye’nin tek ALS Derneği, yıllardır ödedikleri ecrimisil bedellerinden dolayı artık hastalara hizmet verememe noktasına getirildiklerini ifade ederek, yetkililere seslendi.

Gönüllülük esasına göre çalışan ve ALS hastaları ile yakınlarına destek olmayı amaçlayan Türkiye’nin tek ALS-MNH Derneği, ‘Kamu yararına çalışan dernek’ statüsünde olmalarına rağmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kendilerine ”fuzuli işgal" bedeli olarak 110 bin TL tutarında bir tebligatın geldiğini belirtti.

‘110 TL İLE YAPILACAK İŞLER DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE KAHROLUYORUZ’

ALS- MNH Derneği, bakanlıktan gelen 110 bin TL tutarındaki tebligatın ardından yaptıkları yazılı açıklamada, söz konusu meblağın 10 bin hasta ve birlikte yaşayan ailelerini hayal kırıklığına, gönüllü ve iyiliksever destekçilerini ise büyük moral ve motivasyon kaybına neden olacağını belirterek,  "Dernek olarak havlu atacak değiliz; ancak 110 bin TL ile yapılacak işler düşünüldüğünde kahroluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili dernek yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:  “Bakırköy Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen arsa T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. "Kamu yararına çalışan" ALS-MNH Derneği için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü "fuzuli işgal" bedeli olarak 110.000 ₺ isteniyor.

‘ECRİMİSİL BEDELİ GİDEREK AĞIRLAŞIYOR’

Ecrimisil bedeli giderek ağırlaşıyor. Aynı sorunu defalarca yaşayan sivil toplum örgütleri, İBB'den İstanbul’a yakışır bir sivil toplum merkezi istiyoruz. Derneğimize ecrimisil ihbarnamesi gelmesi yeni bir şey değil. 2001 yılında bize Bakırköy Belediyesi tarafından tahsis edilen derneğimize değişen yasalar nedeniyle belli bir dönemden sonra Ecrimisil ihbarnameleri gelmeye başlamıştır.

Her seferinde itiraz davaları açıyoruz ve mahkemeler sonucu hükmedilen bedelleri ödüyoruz. En son geçtiğimiz ocak ayında daha önceki yıllardan gelen faizi ile birlikte 175 bin TL’yi bulan Ecrimisil bedelini vergi yapılandırması kapsamında 41 bin TL civarında ödedik.

‘HASTALARIMIZ İÇİN TOPLADIĞIMIZ BAĞIŞLARI ECRİMİSİL İLE YOK ETMEYECEĞİZ’

Yıllar geçtikçe bu bedeller büyüyor ve biz artık altından kalkamıyoruz. 110 Bin TL’lik Ecrimisil bedeli açtığımız itiraz davası sonucu düşse bile sürekli tekrarlanan bu süreçler maddi olarak derneğimizi yıpratmıştır. Bu davalar artık bir çözüm olmaktan çıkmıştır. Her seferinde daha yüksek bedellerle karşımıza gelmektedir. Dernek olarak havlu atacak değiliz; ancak 110 bin TL ile yapılacak işler düşünüldüğünde kahroluyoruz. 110 bin TL/150 TL = 733 öğrencinin bursu 110 bin TL / 2800 TL= 40 jeneratör 110 bin TL /3500 TL= 32 çift motorlu hasta yatağı demektir. Hastalarımız için topladığımız bağışları ecrimisil ile yok etmeyeceğiz”

2001 yılında kurulan ve 15.06.2012 tarih ve 2012/3324 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Kamu yararına çalışan dernek” statüsünde çalışmalarını sürdüren ALS-MNH Derneği, tıbben henüz kesin tedavisi olmayan ALS hastalığı ile mücadele eden Türkiye’nin tek derneğine tüm kurum ve kuruluşların destek vermesi gerekirken, hele de bir pandemi salgını sürecinde böylesi bir ecrimisil bedeli göndermesini hakkaniyetle bağdaştırmadıklarını söyleyerek, yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.